top of page

נפל באסון המסוקים מעל שאר יישוב

1976 - 1997

בן רחל ועמוס ואח לאלון. נולד ביום ד' בכסלו תשל"ז (26.11.1976) בפתח תקווה.
יעקב ( קובי) התגייס לצה''ל ביולי 1995 ושירת בפלוגת הנ''ט של חטיבת הנח''ל, עורב נח''ל. יעקב בלט בנחישותו להמשיך ולתפקד גם במצבים קשים ובאהבתו ליחידה ולחבריו לצוות. במסע האחרון אף קיבל כאות הצטיינות את כומתת המפקד.

ביום כ"ח בשבט תשנ"ז (4.2.97) אירע אסון המסוקים מעל שאר ישוב בו התנגשו שני מסוקים שהיו בדרכם למוצבי בופור ודלעת בלבנון. יעקב וצוותו היו בדרכם למוצב הבופור. כל 73 החיילים שהיו בשני המסוקים נספו.

יהי זכרו ברוך

סמל ראשון יעקב מלמד

bottom of page