top of page

נפל באסון המסוקים מעל שאר יישוב

1977-1997


בן ניקול ואלי. נולד ביום ו' בניסן תשל"ז (25.3.1977) בירושלים. אסף התגייס בחודש יולי 1995 לצה''ל. במהלך שירותו סיים קורס מ''כים והוכשר כלוחם חי''ר ושובץ בפלוגת הנ''ט של חטיבת הנח''ל, עורב נח''ל. אסף שימש כסמל הצוות של צוות דותן ותכנן לצאת לקצונה. אסף, בזכות אישיותו, היה המוביל והמנהיג בצוות, תמיד רצה לדעת ולהבין יותר והשקיע רבות על מנת להביא הצוות להישגים גבוהים וחתירה למצוינות.

ביום כ"ח בשבט תשנ"ז (4.2.97) אירע אסון המסוקים מעל שאר ישוב בו התנגשו שני מסוקים שהיו בדרכם למוצבי בופור ודלעת בלבנון. אסף וצוותו היו בדרכם למוצב הבופור. כל 73 החיילים שהיו בשני המסוקים נספו. יהי זכרו ברוך

סמל ראשון אסף דהאן

bottom of page