top of page

נפל באסון המסוקים מעל שאר יישוב

1977 - 1997

בן יפה ויצחק, אח למיכל נולד ב 25.5.1977 ברעננה. איתי התגייס לצה״ל בסוף חודש יולי 1995 ושירת בפלוגת הנ"ט של חטיבת הנח"ל, עורב נח"ל. איתי היה לוחם אהוד מאוד בצוות, ניחן בחוש הומור שתמיד העלה את המורל של חבריו, לוחם רציני, ערכי, שהשקיע מעל המקובל ותמיד היה שם לטובת חבריו לצוות.

ביום כ"ח בשבט תשנ"ז (4.2.97) אירע אסון המסוקים מעל שאר ישוב בו התנגשו שני מסוקים שהיו בדרכם למוצבי בופור ודלעת בלבנון. איתי וצוותו היו בדרכם למוצב הבופור. כל 73 החיילים שהיו בשני המסוקים נספו.


יהי זכרו ברוך

סמל ראשון
איתי-אבי אדלר

bottom of page