top of page

נפל באסון המסוקים מעל שאר יישוב

1975-1997

בן ביל ונעמי. נולד ביום כ"ח בשבט התשל"ה, (9.2.1975) בקיבוץ גבעת חיים איחוד. דותן התגייס לצה"ל בנובמבר 1994 ושירת בפלוגת הנ"ט של חטיבת הנח''ל, עורב נח"ל. דותן סיים מסלול כלוחם מצטיין. ביחידה נחשב ל"אימת" החבר'ה כיוון שהתעקש לומר תמיד את שעל לבו, להעיר את הערותיו ולהטיל ביקורת כשהיה צורך. לאחר המסלול דותן יצא לקורס קצינים וחזר כמפקד צוות אוגוסט 95 בעורב נח"ל. דותן היה מפקד אהוב אכפתי כלפי חייליו וכלפי המערכת.

ביום כ"ח בשבט תשנ"ז (4.2.97) אירע אסון המסוקים מעל שאר ישוב בו התנגשו שני מסוקים שהיו בדרכם למוצבי בופור ודלעת בלבנון. דותן וצוותו היו בדרכם למוצב הבופור. כל 73 החיילים שהיו בשני המסוקים נספו.

יהי זכרו ברוך

סגן דותן כהן

bottom of page