top of page

נפל במסיבה ברעים

2001 - 2023

נפל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (07.10.2023)
מירושלים, לוחם בסיירת עורב נח"ל, בן 22 בנופלו.

ענר שפירא ז"ל, איש חושב, מוזיקאי וצייר, היה סמל צוות בעורב נח"ל שיצא לחופשת חג במהלכה הגיע למסיבת ה”נובה” ברעים. כשהחלה התקפת חמאס, הוקפץ על ידי המפק״צויצא לכיוון בסיס סופה. בסמוך לצומת רעים החלו יריות וענר וחבריו לנסיעה נכנסו למיגונית בה כבר שהו 24 אנשים מבוהלים שנמלטו מהמסיבה.
ענר הרגיע את הנוכחים, הציג את עצמו כלוחם בעורב נח״ל, ושכנע אותם שאין להם סיבה לחשוש כי בסיס רעים סמוך למקום, והצבא מעודכן במצבם והכוחות יגיעו בכל רגע.
בקור רוח מדהים, מנהיגות ראויה להערצה ונחישות בלתי נתפסת, ענר ז"ל הגן על ישראלים רבים בסביבותו. הוא עמד זקוף ודרוך בפתח עם סכין מאולתרת משברי בקבוק בירה, כאשר יתר אנשי המיגונית נשכבו וכך מנע את כניסת המחבלים למיגונית. המחבלים, שפחדו להכנס, החלו לזרוק רימונים למיגונית. ענר עוד הספיק לתדרך את אנשי המיגונית כי ינסה לתפוס ולזרוק רימונים ובאם יפצע ביקש כי ימשיכו. וכך ללא חשש ובידיים חשופות הוא השליך 7 רימונים אחד אחרי השני החוצה לעבר המחבלים. הרימון ה-8 התפוצץ בידיו והוא נפל חלל.
ניצולי המיגונית ההיא סיפרו כיצד נוכחותו של ענר השרתה עליהם רוגע ברגעים האיומים ההם. הם, שחבים לו את חייהם, היו אלה שהעבירו את פרטי סיפור גבורתו. צילומים וסרטים מהשטח הוכיחו את אמיתות העדויות לכל העולם. אנחנו נמשיך ונספר ונזכור אותו לתמיד.

יהי זכרו ברוך

ענר אלקיים שפירא

bottom of page