top of page

נפל באסון המסוקים מעל שאר יישוב

1977-1997

בן בכור לאליסיה ורוברטו-חורחה, אח לברברה. נולד ביום י"ט באדר תשל"ז (9.3.1977) בבואנוס איירס, ארגנטינה. אלחנדרו (אלה) התגייס לצה"ל ביולי 1995 ושירת בפלוגת הנ"ט של חטיבת הנח"ל, עורב נח"ל. אלחנדרו היה המאגיסט של הצוות, לוחם ערכי שהאמין ושאף למצוינות בכל תחום בו עסק. אלחנדרו סיים קורס מ"כים והתעתד לצאת לקורס קצינים.

ביום כ"ח בשבט תשנ"ז (4.2.97) אירע אסון המסוקים מעל שאר ישוב בו התנגשו שני מסוקים שהיו בדרכם למוצבי בופור ודלעת בלבנון. אלחנדרו וצוותו היו בדרכם למוצב הבופור. כל 73 החיילים שהיו בשני המסוקים נספו.

יהי זכרו ברוך

סמל אלחנדרו הופמן

bottom of page